Ruosteen poisto

Bio-Rust F on nopea ja kustannustehokas tapa ruosteen poistoon. Se poistaa ruosteen lisäksi lyijyjäämiä. Bio-Rust F on pH neutraali, VOC-vapaa ja varoitusmerkitön ruosteenpoistaja. Se poistaa kevyen sekä paksunkin kerroksen ruostetta.

Bio-Rust F

Turvallista ja ekologista ruosteen poistoa!

• Varoitusmerkitön, pH neutraali, VOC-vapaa ja matalavaahtoinen ruosteenpoistaja
• Poistaa paksun kerroksenkin ruostetta
• Ekologinen ja kustannustehokas
• Vapaa halogenideistä

Bio-Rust F on vaahtomaton, joka mahdollistaa sen käytön myös automaattisissa osienpesulaitteissa ja ultraäänipuhdistuslaitteissa. Helpoin tapa Bio-Rust F:n käyttöön on liotus Clean Boxissa.