Automaattinen kappaleenkiinnitys

Automaattisella kappaleenkiinnityksella tarkoitetaan työstettävien kappaleiden kiinnittymistä kiinnittimiin ilman että siihin tarvitaan fyysistä voimaa. Automaattisella kappaleenkiinnityksellä saatavia etuja ovat nopeammat asetusajat, nopeammat kappaleiden vaihtoajat, robottipanosteiset koneistussolut sekä tasalaatuinen kappaleen kiinnitys; kappale on aina samalla voimalla kiinnitetty. Automaattisessa kiinnityksessä voidaan käyttää nollapistesylintereitä kappaleiden kiinnitykseen, kiinnityselementtien kiinnitykseen työstökoneille ja mittalaitteille, hydraulikiinnittimiä kappaleiden ulkopuoliseen sekä sisäpuoliseen kiinnittämiseen sekä paineilma- ja hydraulitoimisia koneruuvipuristimiin.

Nollapistesylinterit ja tarvikkeet

AMF nollapistekiinnittimiä on laaja valikoima. AMF nollapistekiinnittimet toimivat hydraulisesti, pneumaattisesti tai manuaalisesti. Nollapistesylintereitä löytyy myös automaatioratkaisuihin, jolloin sylintereissä on kiinteät anturit, joilla kontrolloidaan sylinterin auki / kiinni -toimintaa.

Lisävarusteita on paljon, mikä takaa että saadaan rakennettua optimaalinen kiinnitysratkaisu. AMF nollapistekiinnittimiä voidaan käyttää vertikaali- ja horisontaaliratkaisuissa.

Horisontaaliratkaisuissa on käytössä vetokoukut, joille lasketaan kappale josta se vedetään sisälle nollapistekiinnitysasentoon.

AMF nollapistekiinnittimien etuja:
• Isot kuulalaakerit takaavat lujan kiinnityksen sekä kulutuskestävyyden. Kiinnityspesä voidaan puhdistaa ylhäältäpäin paineilmalla
• Isot tapit sekä suuri kiinnityspesän suu antavat mahdollisuuden asettaa kappale vinossa sylinteriin. ”Swing free”
• AMF nollapistekiinnitin on jousikuormitteisesti lukossa. Kuulalaakeri lukittuu kolmesta pisteestä.”blow out” systeemi toimii pohjaventtiilin kautta.
• Suuret sisäänvetovoimat sekä kiinnitysvoimat
• Anturitiedot saadaan 3:lla eri tavalla talteen.

Katso alla olevalta videolta sylintereiden toimintaperiaate.

Hydraulikiinnittimet ja tarvikkeet

AMF hydraulikiinnittimiä ja tarvikkeita on laaja valikoima. Kiinnittimien etuja on että saadaan aina tasalaatuinen ja nopea työkappaleiden kiinnitys. AMF:n hydraulikiinnittimien etuja on helppokäyttöisyys, turvallisuus ja erittäin laaja tuotevalikoima erilaisia kiinnittimiä ja tarvikkeita.

• Sisäpuoliset kiinnittimet
• Ulkopuoliset kiinnittimet
• Sylinterimalliset kiinnittimet
• Matalapainekiinnittimet
• Tukielementit ja kompensaatioelementit
• Venttiilit, painevahdit, painemittarit, liittimet ja muut tarvikkeet
• Hydraulikoneikot > manuaaliset ja automaattiset

Omil -kiinnittimet

OMIL Srl valmistaa manuaalisia ja automaattisia puristinmallisia kiinnittimiä työstökoneille. Kiinnittimiä löytyy useita eri kokoja ja malleja paineilma ja hydraulitoimisina. Tuotevalikoima koostuu ruuvipuristin mallisista sekä 3 ja 4 -leuka pakka kiinnitimistä.

OMILIN valikoimasta löytyy kiinnittimiä joissa kiinnitys tapahtuu jousikuormitteisesti ja aukaisuun käytetään paineilmaa, jolloin varmistetaan kappaleen kiinnitys häiriötilanteissa. Lisäksi valikoimasta löytyy leukoja ja kiinnittimien asennuslevyt.

AMF langaton anturijärjestelmä

AMF langaton anturi järjestelmä mahdollistaa langattomien antureiden sekä lähetinyksikön laittamisen työstettävien kappaleiden kiinnittimiin sekä jigeihin ja ohjainyksikkö kytketään työstökoneen ohjaukseen. Antureiden ja lähetinyksikön välinen tiedonsiirto tapahtuu Bluetooth Low Energy (BLE 4.0) yhteyden avulla josta se siirtyy ohjainyksikölle. Tämän järjestelmä varmistaa sen että työstettävä kappale on oikein kiinnitetty oikein kiinnittimeen ohjeiden mukaisesti, mikäli kappale ei ole oikein niin anturi ei anna kuittausta ohjainyksikölle jolloin työstökone ei lähde päälle.

Antureita on useita erilaisia sekä langattomia paineantureita hydraulijärjestelmiin.

Lähetinyksikköön on mahdollista yhdistää 8 anturia ja lähetinyksikön patterin kesto on 1.5 vuotta tai vaihtoehtoisesti aina 5 vuoteen asti.